Tag: डा. मेघबहादुर पराजुली सामुदायिक अस्पतालको क्वारेन्टाईन सेवा केहि समय स्थगित

डा. मेघबहादुर पराजुली सामुदायिक अस्पतालको क्वारेन्टाईन सेवा केहि समय स्थगित

इलाम, १३ वैशाखः इलाम नगरपालिकाले इलाम सदरमुकाममा रहेको डा. मेघबहादुर पराजुली सामुदायिक अस्पतालको क्वारेन्टाईन स्थगित गर्ने निणर्य गरेको छ । ...

डा. मेघबहादुर पराजुली सामुदायिक अस्पतालको क्वारेन्टाईन सेवा केहि समय स्थगित

इलाम, १३ वैशाखः इलाम नगरपालिकाले इलाम सदरमुकाममा रहेको डा. मेघबहादुर पराजुली सामुदायिक अस्पतालको क्वारेन्टाईन स्थगित गर्ने निणर्य गरेको छ । ...