Tag: इलाम नगरपालिका वडा नं. १२ मा राहत सामाग्री वितरण

इलाम नगरपालिका वडा नं. १२ मा राहत सामाग्री वितरण

इलाम, १४ असारः इलाम नगरपालिका वडा नं. १२ साङ्गरुम्बाबाट प्रवासमा बस्ने साङ्गरुम्बाबासीहरुले सोमबार राहत वितरण गरेका छन् । सो वडाका ...