यहाँबाटै हेरौं आफ्नो ठाउँको GIS को सम्पूर्ण जानकारी

जेठ ६, इलाम : हाम्रो देश नेपालभरको भौगोलिक सुचना प्रणाली (जियोग्राफिक इन्फरमेसन सिस्टम जिआईएस) तपाईको मोवाइल वा अन्य ग्याजेटबाट आधिकारी ...