काम चोर

कोषवल्लभ रेग्मी "समय भन्दा दुई घण्टा ढिलो आयौ । रकम कटाएर मात्रै ज्याला पाउछौ है !"-दिनको बाह्र बजे तिर आएको ...