Tag: इलाम नगरपालिकाद्धारा खानेपानी महसुल र सटर भाँडामा २० प्रतिशत छुट

इलाम नगरपालिकाद्वारा खानेपानी महसुल र सटर भाँडामा २० प्रतिशत छुट

इलाम, २१ वैशाखः  इलाम नगरपालिकाद्धारा इलाम नगरबासीहरुले प्रयोग गर्ने खानेपानी महसुलमा २० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । त्यस्तै नगरपालिकाको ...